poniedziałek, 28 maja 2018

Polska Rusofobia -dewastacja pomnika Nowy Sącz

Nowy Sącz miasto  – matecznik PIS .
POKAZ   BARBARZYŃSTWA   POLSKIEGO tolerowany przez Sąd.Dzięki PRL z małej mieściny powstało piękne 80 tys miasto..
W 1946 r liczyło 23 tys mieszkańców
W 2014 r liczyło 83 tys mieszkanców..
20 stycznia 1945, po trzydniowych walkach, do miasta wkroczyły jednostki 38 Armii gen. płk. Kiryła Moskalenki. Za bohaterską postawę w czasie wojny w 1946 miasto odznaczone zostało Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy.\
Przy wyzwalaniu ziemi sądeckiej poległo ponad 700 żołnierzy armii radzieckiej.
Ten zabieg PRAWICY to zbrodnia na naszej historii to celowe zbrodnicze działanie..
Aby zamazać całkowicie wyzwalanie POSLKI przez armie Radziecka zlikwidowano wszystkie groby czytaj pomniki rozsiane po ziemi sądeckiej
Jak dowiedziała się nieoficjalnie PAP od sądeckiego historyka, w samym Nowym Sączu ekshumacja odbędzie się w czwartek
. Oprócz zbiorowej mogiły przed pomnikiem w centrum miasta pracami są objęte również: zbiorowa mogiła lotników w Zagórzanach, grób zbiorowy w Bukownie, pojedynczy grób w Paszynie, zbiorowy grób w Chyżnem, pojedynczy grób w Lipnicy Małej, pojedynczy grób lotnika w Koźmicach Wielkich oraz pojedyncza mogiła w Tymbarku.
Tym sposobem zamazano szlak bojowy żołnierza Rosyjskiego który walczył w wyzwalaniu POLSKI..
Panie Zakrzewski jest pan zerem..
wypowiedzi na forum
andrzej : Mój ojciec i matka leżą we Wrocławiu na Osobowicach na takim polu co do 1999 roku leżeli czerwonoarmijcy. Ekshumacja była zrobiona cichaczem i podobno gdzieś tam są pochowani we wspólnej mogile.Cmentarz żołnierzy niemieckich z I wojny światowej ma się dobrze! W Polsce likwidują cmentarze radzieckie i pomniki, a jednocześnie żądają cmentarzy i pomników w Rosji dla polskich żołnierzy. Co te chłopaki z armii radzieckiej byli winni, że zginęli w Polsce?? Trzeba mieś jakiś honor.
łeeee x 2 : Gdyby nie żołnierze radzieccy, to nasi przodkowie poprzez komory gazowe a potem krematoria w Oświęcimiu, Buchenwaldzie, Dachau, Oranienburgu (czy innym, urokliwym miejscu) jako prochy użyźniliby plantacje kapusty i w efekcie skończyli by na niemieckich talerzach jako interesujący dodatek do sałaty. Tak, tak.
Drugie wyjście dla naszych przodków, to przerobienie w Gdańsku na mydło, którym byłyby myte niemieckie brudne tyłki. Tak, tak.
To są fakty historyczne.
Niniejszy post dedykuję Leszkowi Zakrzewskiemu, prezesowi Polskiego Towarzystwa Historycznego  w Nowym Sączu. Panie Zakrzewski: to właśnie Ci prości, polegli żołnierze spowodowali, że Pan w ogóle istnieje. Gdyby nie oni, Pański Tatuś z Mamusią skończyliby w jeden z wyżej barwnie opisanych przeze mnie sposobów eksterminacji Polaków przez Niemców. To żołnierze radzieccy bronili nas przed Niemcami, a nie na odwrót. Jaki prezes, takie Towarzystwo.
Fred’ : Nie wiadomo, co ten Leszek Zakrzewski ma na myśli mówiąc o okupacji sowieckiej. Z perspektywy ostatniego ćwierć wieku wiadomo już, że Polska najlepiej się rozwijała, gdy była pod ta „okupacją”. W tym czasie „okupant” sprawił, że ugaszono wojenne zgliszcza, odbudowano zniszczony wojną przemysł i zbudowano od nowa całe gałęzie przemysłu. „Okupant” nie miał nic przeciwko temu, że zbudowano 1000 szkół na tysiaclecie państwa polskiego, dzięki czemu zlikwidowano przedwojenne zacofanie. Dzięki „okupantowi” odbudowano Warszawę z ruin, po ulicach stolicy jeździły samochody ze zbudowanego od podstaw Żerania, na polach pracowały traktory ze zbudowanego od podstaw Ursusa.
W czasie tej „okupacji” mieliśmy swój hymn, godło i barwy narodowe. Sportowcy w koszulkach z polskim orłem na piersi na arenach międzynarodowych zdobywali rekordy, po czym grano im Mazurka Dąbrowskiego…
No i nie zaszkodzi wspomnieć, że gdyby nie ten „okupant”, to nadal dymiłyby kominy krematoriów Auschwitz. Oczywiście, jeżeli do tego czasu byłoby czym palić.
~Wilalia do ~łeeee x 2: łeeee x 2 – dziękuję Ci za ten post. Jestem córką Osoby uratowanej od śmierci z rąk hitlerowskich przez nadchodząca Armię Czerwoną. Wiem, że gdyby nie Armia Czerwona to nie ujrzałabym światła dziennego /poprostu Mama zostałaby uśmiercona i nie byłoby mnie/. Przez całe życie do końca moich dni będę mieć w sercu wdzięczność dla żołnierzy Armii Czerwonej i nikt /nawet gdyby mnie ze skóry obdzierano/, nie zmusi mnie do nienawiści do narodu rosyjskiego. Chwała i Cześć żołnierzom Armii Czerwonej! Dziękuję Wam za ocalenie mojej Mamy, moich rodaków, mojej Ojczyzny! zwiń


 W centrum Nowego  jest stary kościółek
We wspólnej mogile na tym cmentarzu złożono po 1945 r. szczątki bohaterów ekshumowane z miejsc straceń: w Nowym Sączu, Biegonicach,  Olszany , Rdziostowa, .

Jak jestem w Zakopanem odwiedzam cmentarz Odwiedzających cmentarz na Pęksowym  Brzyzku wita umieszczona na drewnianej tablicy zdobiącej wejście maksyma:
Ojczyzna to ziemia i groby.
Narody tracąc pamięć, tracą życie.
Zakopane pamięta.
Ci żołnierze pochowani zostali na naszej ziemi oddali to co najcenniejsze życie .
Pochowano ich naszej ojczyznie to teraz ich ziemia i groby..\
Wykopując ich pogwałcono zasady ze groby rzecz święta.
Znalezione obrazy dla zapytania stary cmentarz nowy sącz zdjecia
Po drugiej stronie tego cmentarza jeszcze po wojnie byla to jedna całość
Znajdujący  stary cmentarz który kończył sie gdzie postawiono Pomnik Armii Radzieckiej obok przy samym pomniku w 1945 r pochowano 6 żolnierzy Armii Radzieckiej .
Znalezione obrazy dla zapytania Pomniki Nowy sacz zdjecia

Od kilku lat grupa debili -do której przyłączył sie Słomka pikietował w końcowej wazie dewastowała..
Znalezione obrazy dla zapytania Pomniki Nowy sacz zdjeciaZnalezione obrazy dla zapytania Pomniki Nowy sacz zdjecia
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego uniewinniający uczestników manifestacji patriotycznej, która odbyła się 27 września ubiegłego roku pod nie istniejącym już pomnikiem Armii Czerwonej w tym mieście (o sprawie pisałem tutaj wielokrotnie).
Podczas ubiegłorocznej demonstracji przeciwko pomnikowi został on oblany białą i czarowną farbą, doszło też do przepychanek z policją, która zatrzymała wówczas trzy osoby.  Miedzy innymi Słomka..
NIEZŁOMNI” wygrywają proces z komendą Miejską Policji w Nowym Sączu ws. obrazy „godności” pomnika Armii Czerwonej!..
Sąd Okręgowy oddalił apelację komendanta Policji Miejskiej w Nowym Sączu, Marka Rudnika i podtrzymał wyrok uniewinniający członków Fundacji „NIEZŁOMNI” oraz środowisk kombatanckich w sprawie „zbezczeszczenia” sowieckiego reliktu. Przedstawiciel komendy nie pojawił się na rozprawie.

To opinie Czytelników z forum Panoramy.
Ale nie wszystkich.
–  Rozfanatyzowani i zakompleksieni wychowankowie „polityki historycznej” w wersji lansowanej przez zmarłego prezydenta. Ostentacyjny patriotyzm zawsze pachnie nacjonalizmem i oto mamy dowód. Eh, mołodcy, czasy „pogonienia Moskala” się skończyły. Ciekawe kto was uczy historii? Zapamiętajcie sobie jedno: infantylna historia jest nauczycielką infantylnej polityki.
– Niektórzy cwaniacy wyczuli polityczną koniunkturę. Ciemny lud znów kupuje i wyładowuje emocje na pomniku.
– Ten pomnik to chluba naszego miasta, symbol walki z okupantem. Ci żołnierze walczyli i ginęli.

maria – 05.11.2014 (12:54)

Przeciez Nowy Sacz to Ukraincy-banderowcy. To nie prawica, to oni. Teraz nienawisc do Rosji a potem pokaza czynem nienawisc do Polski.

~andre64 – 05.11.2014 (12:54)

Nie powinno byc a ni jednego pomnika na terenie Polski z czasow radzieckich

~waz – 05.11.2014 (12:53)

Kolejny polski idiotyzm ! Czy to nie jest dziki kraj…

~e – 05.11.2014 (12:39)

Ru­so­fo­bia to obowiązująca ide­olo­gia pań­stwo­wa. Pol­skie pań­stwo przy­ję­ło taką orien­ta­cję po­li­tycz­ną, za którą idzie od­po­wied­nia pro­pa­gan­da, nie znająca gra­nic, nie znająca umiar­ko­wa­nia, nie dbająca o praw­do­po­do­bień­stwo. Ru­so­fo­bia jest też za­sad­ni­czym wskaź­ni­kiem in­ter­pre­ta­cji wy­da­rzeń ak­tu­al­nych i hi­sto­rycz­nych. Po­la­cy te po­glą­dy przyj­mu­ją, a naj­bar­dziej ci bę­dą­cy naj­bli­żej me­diów, tzw. in­te­li­gen­cja, a więc ak­to­rzy, li­te­ra­ci, fil­mow­cy, dzien­ni­ka­rze, dzia­ła­cze par­tyj­ni. Im bli­żej jest się me­diów, tym bar­dziej się temu ulega i w końcu czuje się zo­bo­wią­za­nym, by to robić, jeśli chce się na okre­ślo­nym sta­no­wi­sku utrzy­mać. Gra tu rolę i opor­tu­nizm, i me­cha­nizm imi­ta­cyj­ny. Polacy z racji swojej rusofobii gloryfikują każdego, kto bodaj źle mówi o „ruskich” a jeżeli strzelał w ich kierunku – nawet jak był zwykłym bandziorem, mordującym Polaków – stawiają mu pomniki

RWERWE – 05.11.2014 (12:16)

Proponuję w tym miejscu postawić „TĘCZĘ”, taką jak w Warszawie. Wówczas będzie w Nowym Sączu naprawdę europejsko. Oj, głupie sądeckie Lachy, bezrobocie w powiecie nowosądeckim wynosi 14,4%, a naprawdę jest o wiele większe, a wy zajmujecie się walka z pomnikami. Jerzy Gwiżdż! Nie macie tam w Nowym Sącz mądrych ludzi, tylko tego cwaniaczka. Odkąd pamiętam to jest on albo posłem, albo prezydentem, a jak nie prezydentem, to wiceprezydentem. No i oczywiście pan prezydent Ryszard Nowak z PiS. Kampanię wyborczą PiS w Nowym Sączu uważam za rozpoczętą

kontaktrowykontaktrowy – 05.11.2014 (12:34)

W mieście gówno jest a teraz władza jeszcze pomniki rozbraja. Oto zwieńczenie działań rady miejskiej.A jeśli tak się stanie i Rosja w „podzięce” cofnie zgodę na budowę pomnika w Smoleńsku, to kto będzie winien… Putin ?

Pomimo braku zgody barbarzyński naród rozwalił pomnik grzebał w kosciach..

Nowy Sącz. Ekshumowano pierwsze szczątki żołnierzy radzieckiech [ZDJĘCIA, WIDEO]

Konsulat powiadomił o tym pisemnie wojewodę … Rosja: władze nie zgadzają się na ekshumację w Nowym Sączu ……Włądza ma to w nosie Rusofobia dała głos.
 
Barbarzyńskie zachowanie miasta .
1939 r Kraków Niemcy  Pomnik Mickiewicza
W 1951 Nowy Sącz został uznany za miasto na prawach powiatu. W latach 1958-1975 miał miejsce tzw. „eksperyment sądecki”. W latach 1975-1998 był stolicą województwa nowosądeckiego. W wyniku reformy administracyjnej od 1 stycznia 1999 Nowy Sącz jest powiatem grodzkim, będąc jednocześnie siedzibą powiatu nowosądeckiego ziemskiego.
Władza Ludowa  wybudowała osiedla mieszkaniowe kilak zakładów przemysłowych  które dawaly zatrudnienie dla 30 tys pracownikow,Szkoly,przedszkola,żłobki  Karpacka Brygada WOP.. Po 1989 r Zdewastowano praktycznie wszystko bezrobicie-
Rośnie liczba bezrobotnych na sądeckim rynku pracy. Tylko w Nowym Sączu pod koniec września aż 4374 osoby szukały zatrudnienia. To blisko 200 więcej niż przed rokiem. –

1945r  Nowy Sącz
Nowy Sacz 1989r
Nowy Sacz 1989r
To   wybudowała wredna  komuna. POLACY są jednak paskudnym nie wdzięcznym narodem.. Teraz  wołają PRACY  CHLEBA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Piekło jakie zgotowali Rosyjskim jeńcom NIEMCY

 Taka moja  refleksja o dramacie pochowanych tu  żołnierzach Armii Radzieckiej , którzy z jednego piekła jakim była II wojna światowa  dost...