środa, 30 maja 2018

Prezydent Putin jest zmuszany przez Zachód do zbrojenia się-

Dramat palestyńskich dzieci w Strefie Gazy
Co czwarty spośród 631 zabitych do tej pory Palestyńczyków, to właśnie dziecko. W izraelskich ostrzałach rannych zostało ich ponad tysiąc.


Dramat palestyńskich dzieci w Strefie Gazy
Amerykanie chcą dopaść skarby rosyjskiej ziemi       Rosja jaką znamy, posiada nieprzebrane zasoby praktycznie wszystkich potrzebnych światu surowców naturalnych . W tym  25% światowych zapasów ropy naftowej i gazu .
 Od kilku lat z pomocą POLSKICH polityków rusofobów Ameryka otacza Rosje. Ameryka i NATO zerwało umowy dotyczące wzajemnych stosunków NATO Rosja. Po likwidacji Ukąłdu Warszawskiego NATO miało być jedynie organizacja OBRONNA.Wstąpienie do NATO było błędem, członkostwo nie zwiększa bezpieczeństwa Polski, a w razie konfliktu naraża ją na atak –ze strony Rosji. Likwidacja Układu Warszawskiego była niezwykłą okazją i historyczną szansą, by zakończyć podział świata na bloki. Uważam, że Polska powinna była wyciągnąć z przynależności do układu wniosek, że nie należy w przyszłości wstępować do żadnego bloków, lecz prowadzić politykę zagraniczną na rzecz odprężenia, bezpieczeństwa, rozbrojenia, niezaangażowania i pokojowej współpracy Dla czego Solidarność nie wyciągnęła wniosków z historii i od pierwszych dni po 1989r stała się antyrosyjska. Wg Przesłania Redaktora Jerzego Giedroycia Jeśli spojrzeć na historię Polski z lotu ptaka, to uderza ogromna ilość sprzeczności. Państwo i naród powstały z pokrewnych plemion złączonych siłą przez pierwszych władców: Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Było to początkowo dość niespójne, gdyż podziały i odrębności dzielnicowe trwały bardzo długo. Kraj był nadto rozdarty między Wschodem a Zachodem. Ilustruje to historia dynastii piastowskiej, na którą tak lubią powoływać się polscy nacjonaliści. Wszyscy monarchowie żenili się na przemian z księżniczkami ruskimi i niemieckimi, których wpływ był ogromny, również w polityce. Kto na przykład uratował dynastię i zachował koronę dla Kazimierza Odnowiciela, jak nie jego matka, Rycheza, której rola jest mało znana i spotwarzana do tego stopnia, że gdy nie tak dawno Niemcy zaproponowali przeniesienie jej szczątków do Polski, spotkało to się ze sprzeciwem kardynała Wyszyńskiego. Polska dała w swej historii dowody zadziwiającego liberalizmu: przyjęła Żydów i nadała im prawa w okresie, gdy byli prześladowani w reszcie Europy, a w czasach triumfującej gdzie indziej kontrreformacji pozwoliła protestantom − nawet antytrynitarzom − na praktykowanie ich wiary i objęła opieką Akademię Mohyły w Kijowie. Ale Polska dała też dowody fanatyzmu religijnego, który spowodował walkę z husytyzmem,  co przekreśliło możliwość związania się z Czechami − a później znalazł wyraz w prześladowaniach innowierców. Cechą naszej polityki zagranicznej było stale uzależnianie się od innych ośrodków: od Watykanu czy od Habsburgów, połączone jednocześnie z ogromną prowincjonalnością. Wplątaliśmy się niepotrzebnie w wojnę z Turcją. Zwycięstwo pod Wiedniem było wielkim wyczynem wojskowym, ale błędem politycznym. Później, przez cały XIX wiek, to właśnie Turcja była jednym z poważnych ośrodków naszej działalności niepodległościowej. Przy tym wszystkim atrakcyjność Polski była zdumiewająca. Potrafiliśmy wchłonąć kolonistów niemieckich, z których powstało polskie mieszczaństwo. Zasymilowaliśmy znaczne odłamy inteligencji żydowskiej. Spolonizowaliśmy również elity litewskie i ukraińskie. Jesteśmy krajem, który ma wspólnych bohaterów z sąsiadami: Adam Mickiewicz jest wielkim poetą polsko-litewskim; Kościuszko i Traugutt należą zarazem do Polaków i Białorusinów. Tę listę można by znacznie przedłużyć. W tej dziwnej łamigłówce kryją się nasze wielkie szanse. Taką szansą może być nasza polityka wschodnia. Nie wpadając w megalomanię narodową, musimy prowadzić samodzielną politykę, a nie być klientem Stanów Zjednoczonych czy jakiegokolwiek innego mocarstwa. Naszym głównym celem powinno być znormalizowanie stosunków polsko-rosyjskich i polsko-niemieckich, przy jednoczesnym bronieniu niepodległości Ukrainy, Białorusi i państw bałtyckich i przy ścisłej współpracy z nimi. Powinniśmy sobie uświadomić, że im mocniejsza będzie nasza pozycja na wschodzie, tym bardziej będziemy się liczyli w Europie Zachodniej. Dzieje Polski cechuje stara tendencja do osłabiania władzy wykonawczej: słynne pacta conventa, anarchistyczna złota wolność, liberum veto. Przede wszystkim powinniśmy zmienić mentalność narodu. Wymaga to wzmocnienia władzy wykonawczej oraz kontroli sprawowanej nad nią przez Sejm. Wymaga to przebudowy systemu parlamentarnego, by wyeliminować zeń partyjnictwo i prywatę. Wymaga wprowadzenia rządów prawa i nieustępliwej walki z korupcją we wszystkich jej postaciach i odmianach. Wymaga prasy zarazem wolnej i przepojonej poczuciem odpowiedzialności. Wymaga rozdziału Kościoła od państwa. Wymaga poszanowania praw naszych mniejszości narodowych; musimy pamiętać, że jest to warunkiem dobrych stosunków z sąsiadami. Zdając sobie sprawę, że katolicyzm jest wyznaniem znakomitej większości narodu, musimy dbać również o Żydów, mahometan i protestantów oraz o prawosławie, które jest wyznaniem wielu obywateli polskich, a zarazem wyznaniem panującym w Rosji, na Ukrainie, na Białorusi. Jest to ogólny zarys mojej wizji Polski, o której realizację walczyłem całe życie. Jerzy GIEDROYC Chce podkreślić jeszcze raz Nie wpadając w megalomanię narodową, musimy prowadzić samodzielną politykę, a nie być klientem Stanów Zjednoczonych czy jakiegokolwiek innego mocarstwa. Naszym głównym celem powinno być znormalizowanie stosunków polsko-rosyjskich i polsko-niemieckich, przy jednoczesnym bronieniu niepodległości Ukrainy, Białorusi i państw bałtyckich i przy ścisłej współpracy z nimi. Powinniśmy sobie uświadomić, że im mocniejsza będzie nasza pozycja na wschodzie, tym bardziej będziemy się liczyli w Europie Zachodniej.     Wg Według rosyjskiego politologa Sergieja Michiejewa „po zniknięciu ZSRR i proradzieckiego bloku wschodniego NATO straciło cel istnienia”. – Przez wszystkie te lata Sojusz Północnoatlantycki szukał tego celu. Najpierw znajdował go w różnych bojownikach i terrorystach. Teraz znów pojawił się temat Rosji, jej powstrzymywania.     Sojusz północnoatlantycki jest instytucją niezapewniającą bezpieczeństwo Polski.. NATO nie zapobiega żadnym konfliktom, służy mocarstwom do nakręcania konfliktów i wikłania w nie innych. Kiedyś Polska uczestniczyła w interwencji w Czechosłowacji, co było skutkiem przynależności do Układu Warszawskiego. Tuż po wstąpieniu Polski do NATO sojusz przeprowadził naloty na Serbię, doszło ataków na skupiska wielkomiejskie, rzecz bez precedensu w Europie po drugiej wojnie światowej.  Poparcie Polski dla inwazji na Irak z czynna obecnością wojskową.  Po wstąpieniu do NATO szybko przyszedł udział w agresji na Afganistan i Irak Gdyby istniał Układ Warszawski nigdy, ale to nigdy NATO o czy tam USA nie zdecydowałoby się zaatakować i napaść Irak Afganistan Libie czy też Jugosławie! Dziś robią, co chcą a my w tej hańbie bierzemy udział. Biedny ogłupiony naród polski został siłą wepchany przez koczowników do NATO    Zamontowanie tarczy antyrakietowe w pobliżu granicy z Rosja – oraz przynależność do NATO wiąże się z narażeniem Polski na ryzyko ze strony rosyjskich rakiet balistycznych. – NATO się utrzymuje, mimo że nie ma już paktu, dla którego sojusz miał być przeciwwagą, generuje tendencje do powstawania przeciwnego bloku, co grozi konfliktem zbrojnym. Przewrót polityczny na Ukrainie, to 31.  Przewrót polityczny w ostatniej dekadzie fundowany przez USA. To nie Rosja była realizatorem 14 bezkrwawych rewolucji” oraz cyklu krwawych przewrotów, nazywanych „wiosną arabską”. Szanowni rodacy. Prezydent Komorowski oraz rząd Polski wciąga nas w spirale zbrojeń oraz możliwość konfliktu zbrojnego NATO Rosja, co zaowocuje zrównanie z ziemia POLSKICH. Polska miała w miarę stabilną politykę gospodarczą i militarną z sąsiadami do czasu aż zaczęliśmy uszczęśliwiać Ukraińców naszą pomocą przy ich pomarańczowej rewolucji. Wówczas w dowód wdzięczności, jako swych bohaterów okrzyknęli banderowców. Gdy w nieustającej naszej pomocy zafundowaliśmy Ukraińcom  władzę… rozwiń całość z majdanu w Kijowie. Rosja poczuła się zagrożona i zajęła strategiczny dla nich Krym. Separatyści to następstwo tej polityki, u nas też nie brakuje takich, co chce wolnego gdańska, i śląska. Niemcy nie czują zagrożenia, widząc naszą politykę zagraniczną z Ukrainą i Rosją dbają o swoje interesy budując rurociąg północny i kolej szerokotorową Rosja Niemcy.   NATO cofnęło Polską Armie do średniowiecza, z pozycji piątej a drugiej armii po ZSRR w Europie -w latach 60-tych 70-tych. 
http://okres-prl.blog.onet.pl/2013/09/25/lwp-polskie-byla-w-100-bezpieczna-co-pozostalo-z-tego/
   Zrobiono kilku tysięczną armie służącą do pacyfikowania tubylców gdzieś w środkowej Afryce Iraku czy Afganistanie. Kiedyś w latach 50-tych a nawet 60-tych za działanie na szkodę Wojska Polskiego karano więzieniem z kara śmierci włącznie, dziś za doprowadzanie naszej armii do ruiny nadaje się stopnie generalskie i gwiazdki na pagonach! Stara kadra oficerska- ostatni patrioci i prawdziwi dowódcy wojskowi od dwudziestu pięciu lat są wyrzucani na bruk. Podobnie robił kapral Piłsudski po przewrocie majowym w 1926r – wyrzucił ponad setkę najlepszy oficerów pułkowników, generałów o rzetelnej wiedzy i doświadczeniu za to, że nie podzielali jego poglądów- skutek tego znamy wszyscy: wrzesień 1939r a zastępowani służalczymi uległymi zdrajcami, którzy nie mają zielonego pojęcia, co oznacza HONOR OFICERA czy ŻOŁNIERZA WOJSKA POLSKIEGO, Za dewastacje armii wszystkie rządy od 1989 roku natychmiast postawić przed trybunałem stanu. Był to sabotaż.  Cały czas zadaję pytanie mediom, dla czego jak jest rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu nie ujada sie na Niemców wieczorem nie emituje sie film o … rozwiń całośćzbrodniach nazistowskich.TVN 24 od rana do wieczora wyciska brednie rusofobiczne. Nasza dyplomacja jest szkodliwa dla interesów Polskiego obywatela Ten naród albo inaczej 30% tego narodu nie dorosła do demokracji i cywilizacji zachodniej.Pozwalamy, by Polskę widziano, jak warchoła Europy.Poklepywanie po ramionach naszych polityków przez głowy zachodnich państw, pozwalamy na robienie cyrku, na kpinę z nas, z kraju, pozwalamy, by wypowiadali się w naszym imieniu ludzie nieodpowiedzialni. By to nieodpowiedzialnie zachowanie sankcjonować, żądają, byśmy ich za świętych męczenników uważali. Media politycy raczą nas wieszaniem … rozwiń całośćtablic, upamiętniania i zmuszania do upamiętniania bałaganu, improwizacji Robienie z bandytów i szpiegów bohaterów.. Pokręcone to wszystko albo ja jestem pokręcony i nie potrafię w tym cyrku funkcjonować..·P/s Putin: Rosja będzie się zbroić Rosja będzie zwiększać swój potencjał militarny. Taką deklarację złożył Władimir Putin na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. W trakcie obrad omawiano kwestie związane z „bezpieczeństwem suwerenności i terytorialnej integralności Rosji”. Jak oświadczył gospodarz Kremla, nie ma obecnie bezpośredniego, wojskowego zagrożenia bezpieczeństwa kraju? Putin jednak nie omieszkał podkreślić, że Rosja odczuwa, jako zagrożenie „bezprecedensowy wzrost aktywności sił USA i NATO w krajach wschodniej i środkowej Europy?. W związku z tym Moskwa jest zmuszona zwiększyć swój potencjał militarny. W ocenie prezydenta Rosji, konieczne jest podjęcie odpowiednich działań wyprzedzających, aby – jak to ujął – zdążyć na czas ze wzmocnieniem swoich zdolności obronnych.Prezydent Władimir Putin oświadczył, że Rosja użyje swego wpływu na bojowników w celu przeprowadzenia pełnego śledztwa w sprawie zestrzelenia samolotu. Zwrócił się przy tym do Zachodu, by wywarły presję na władze w Kijowie w sprawie rozejmu. Putin zaapelował też do zachodnich mocarstw, by nie mieszały się do spraw wewnętrznych Rosji. Panie prezydencie Komorowski zakończ pan ta politykę nienawiści do ROSJAN Bo ona nie jest nam wrogiem tylko pażerność USA. Strefa wpływów NATO / RosjaEkspansja NATO

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Piekło jakie zgotowali Rosyjskim jeńcom NIEMCY

 Taka moja  refleksja o dramacie pochowanych tu  żołnierzach Armii Radzieckiej , którzy z jednego piekła jakim była II wojna światowa  dost...