czwartek, 31 maja 2018

Ile trzeba mieć złej woli, aby na trupach zbijać majątek POLITYCZNY

Rodzina Oświęcimska

Nie przyjmujcie niczego za prawdę co byłoby pozbawione miłości, ani nie przyjmujcie niczego za miłość, co byłoby pozbawione prawdy; jedno pozbawione drugiego staje się niszczącym kłamstwem.                                                               Św Edyta Stein.

Wszystkie media nabrały wodę w usta - 

W obozie  Auschwitz-Birkenau było, około 232 tys. dzieci te liczby wołają oby nigdy więcej nie było wojny. Panie Komorowski, Duda Bujak. Dosyć tej szkodliwej dla POLSKI polityki zagranicznej …
Schetyna: Czołgiem, który rozbił bramę Auschwitz, dowodził Ukrainiec. Powiedziałem prawdę. Bez komentarza.
Ludobójstwo dokonane w czasie ostatniej wojny przez III Rzeszę na wschodzie Europy rzutuje fatalnie na obraz Niemiec, jako państwa i Niemców, jako narodu w opinii publicznej całego świata. Od końca wojny datują się, więc próby przemilczania faktów, relatywizowania owych zbrodni i zaniżania ilości ofiar.

Jako ludobójstwo uznana została tylko zagłada Żydów i Cyganów, natomiast eksterminacja Słowian — przede wszystkim Polaków i Rosjan — określona została na konferencjach powojennych, jako „skutki wojny?.
Ponieważ obozy zagłady znajdowały się wyłącznie na terenie Polski, tylko polskie źródła były i są władne w sposób autorytatywny określić liczbę ofiar
 KL Auschwitz zginęło nie mniej niż 4 miliony ludzi. Orzekł to Najwyższy Trybunał Narodowy w Polsce oraz Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze. Fakty osądzone należy uważać za prawdziwe.
Od początku lat 70 tych podczas spotkań komisji mieszanej polsko — niemieckiej dla ustalania jednobrzmiących podręczników szkolnych podnoszone było przez stronę niemiecką życzenie ustalenia liczby ofiar KL Auschwitz na 1 — 1, 5 Mn. Inne obozy zagłady: Bełżec, Sobibór, Majdanek, Chełmno, Treblinka — są opinii światowej nieomalże nieznane. Natomiast KL Auschwitz ma swą wymowę i jest z odstępem najlepiej znany opinii publicznej w Ameryce, zwłaszcza amerykańskim Żydom, którzy poprzez swój wpływ na media determinują kształtowanie opinii publicznej w Ameryce, a więc i na całym świecie.
Od chwili rozpoczęcia pierwszych rozmów pomiędzy władzami niemieckimi pod Adenauerem, a państwem Izrael miały miejsce ostrożne sondaże możliwości tuszowania zbrodni, a co najmniej ich nieeksponowania w ramach uzgodnień dotyczących niemieckich reparacji wojennych.

Niemcy świadczą daleko idącą pomoc wojskową dla Izraela, która ma dla bezpieczeństwa tego kraju istotne znaczenie. Ceną owego poparcia, płaconą przez kolejne rządy tego kraju jest m. in. haniebna współpraca w poniższym fałszowaniu martyrologii własnego narodu. Kto nie życzy sobie wyciągać wniosków z historii, temu być może przypadnie w udziale przeżyć ją jeszcze raz? Korzyść dla narodowego interesu Niemiec z pożądanej redukcji jest jednoznaczna:, jeżeli w KL Auschwitz zamordowano mniej ludzi, to znaczy, że ofiar niemieckiego ludobójstwa było mniej. W miarę upływu lat i pokoleń fakt ludobójstwa zatarty zostanie zupełnie.
16 marca 1990 odbyło się posiedzenie Zespołu do Spraw Przyszłości Państwowego Muzeum w Oświęcimiu. Na owym posiedzeniu zapadła decyzja o usunięciu z Międzynarodowego Pomnika Ofiar Faszyzmu w Oświęcimiu Brzezince — tablic, zawierających informację o 4 milionach zamordowanych.
W 1994 przy okazji 50-lecia wyzwolenia obozu odsłonięte zostały nowe tablice pamiątkowe, które mówią o „około 1, 5 miliona” ofiar. Wycofane zostały ze sprzedaży wszelkie zdjęcia i pocztówki ze starymi tablicami, zaś wszelkie publikacje sprzed 1990 są bardzo trudne do nabycia, nawet w handlu antykwarycznym.
Jedyny niezależny Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, grupujący większość więźniów KL Auschwitz, protestował i protestuje w najgorętszej formie, apelując do mediów i wszelkich władz państwowych przeciwko fałszowaniu historii.

Na swe apele i listy ów Związek nie tylko nie doczekał się pozytywnej reakcji, ale także nie otrzymuje jakiejkolwiek odpowiedzi. Na ostatnim walnym zebraniu uchwalono rezolucję, potępiającą zaniżenia i traktującą je zgodnie z prawdą, jako fałszowanie historii.

My, byli więźniowie obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau i innych niemieckich obozów zagłady świadkowie i niedoszłe ofiary planowego ludobójstwa narodu polskiego Słowian i Żydów
Stwierdzamy:
— Ilość ofiar KL Auschwitz-Birkenau wynosi nie mniej niż 4 miliony, co stwierdził osobiście w swych zeznaniach na procesie były komendant obozu Rudolf Höss; świadkowie tego procesu żyją do dziś;
— Każda próba negowania tej liczby jest świadomym fałszowaniem historii i tak będzie przez nas traktowana;
— Żądamy usunięcia zafałszowań i przemilczeń z podręczników nauki historii;
— Płyty upamiętniające męczeńską śmierć czterech milionów ludzi w KL Auschwitz-Birkenau mają wrócić na swe miejsce, skąd zostały usunięte;
— Sprzeciwiamy się próbom skłócania Polaków z Żydami;
W obliczu śmierci z rąk Niemców wszyscy byli równi. I tak ma pozostać.
Tekst tego oświadczenia zaaprobowali uczestnicy walnego zebrania członków największego w Polsce koła byłych więźniów w KL Auschwitz-Birkenau w dniu 7 października 1997.

Na oryginale właściwe podpisy
  Tylko w 1944r – Od końca kwietnia do lipca przywieziono tu 438 tys. węgierskich Żydów, z których większość uśmiercono bezpośrednio po przybyciu w komorach gazowych. Czyli  w 3 miesiące prawie 1/3 tej liczby z 1.500000 Tyś z  kogo robi się wariatów…
Ostatecznie Niemcy zakończyli proces zabijania gazem i palenia zwłok w krematoriach II i III w pierwszych dniach listopada 1944 roku, ale Krematorium V działało jeszcze do początku stycznia 1945 roku; 30 więźniów Sonderkommanda pozostawiono do obsługi Krematorium V, do dnia 5 stycznia 1945 roku.
Poniżej prezentujemy tabelę, w której przedstawiamy rzeczywisty czas „pracy” krematoriów w KL Birkenau:
NrKrematoriumCzas uruchomieniaCzas zakończenia „pracy”Ilość dniSpalanie doboweSuma
II31.03.194305.11.19445751.8751.080.000
III25.06.194305.11.19444901.875920.000
IV22.03.194302.10.19445331.125620.000
V04.04.194305.01.19456351.125710.000
Łącznie wszystkie krematoria spalały na dobę 6.000 Osób; liczba spalonych ludzi wynosi, więc 3.310.000 Osób.
Bezawaryjne spalanie dobowe w 4 krematoriach wynosiło 8.000 Zwłok. Po uwzględnieniu postojów – niezbędnych dla przeglądów, bieżących konserwacji, średnich i kapitalnych remontów oraz przerw w transportach – średnie spalanie spada do 6.000 Zwłok na dobę.
Ogólna liczba zagazowań i kremacji w krematoriach w KL Birkenau wynosi dziennie 6.000 Osób.
Dla Krematorium II przy spalaniu dobowym bezawaryjnym liczba ta wynosi 2.500 Zwłok.  Liczba ta spada  do 1.875 Zwłok przy przeciętnym (średnim) dobowym spalaniu z uwzględnieniem postojów, czyli zmniejsza się  o 25%.
Krematorium III ma tę samą przeciętną dobową ilość spalonych zwłok – 1.875.
Dla Krematorium IV przy spalaniu dobowym bezawaryjnym liczba ta wynosi  1.500 Zwłok. Liczba ta spada do 1.125 Zwłok i daje  to wartość przeciętną dobową.
Krematorium V, o tej samej wielkości, ma tę samą średnią spalania: 1.125 Zwłok.
Zatem mnożąc dni eksploatacji przez sumę przeciętnego dobowego spalania – z uwzględnieniem postojów – otrzymamy ilość spalonych zwłok: w Krematorium II – 1.080.000, W Krematorium III – 920.000, Krematorium IV – 620.000, Krematorium V – 710.000, Co daje łączną sumę zgładzonych w krematoriach KL Birkenau – około?3.310.000 Ludzi.
KOMORY GAZOWE DZIAŁAŁY SPRAWNIEJ NIŻ KREMATORIA.
1.500.000 LUDZI  POCHŁONĘŁY DOŁY I STOSY SPALENISKOWE.
Komory gazowe miały zdolność unicestwiania ofiar ludzkich znacznie wyższą od możliwości spalania tych ofiar w krematoriach. W systemie zagłady krematoria były zawsze „wąskim gardłem”, dlatego kopano ogromne doły i układano ogromne stosy spaleniskowe, gdzie na wolnym powietrzu spalano te zwłoki, których krematoria  spalić nie były w stanie.
Doły wykopywano o rozmiarach 30 x 15 metrów, gdzie spalano ciała zagazowanych.
Prowadzone obliczenia ilości spalonych osób pozwalają przypuszczać, że „spalonych na stosach i w dołach spaleniskowych było ponad 1.500.000 Ludzi”.
Dochodzimy, zatem do ostatecznej ilości zamordowanych ofiar w KL Auschwitz – Birkenau:
  • Spaleni w krematoriach II, III, IV i V – 3, 3 mln osób;
  • Spaleni w dołach i na stosach spaleniskowych – 1, 5 mln osób;
  • Razem – około 4, 8 mln osób;
Najwyższy Trybunał Narodowy w Polsce stwierdził, że w KL Auschwitz zginęło około 4.000.000 Ludzi. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze orzekł, że w komorach KL Auschwitz zginęło przeszło 4 miliony ludzi.
Nawet gdyby ludzi  spalonych  w dołach i na stosach spaleniskowych było o 500.000 Mniej, to i tak ofiar pozostałoby około 4.300.000, Zatem liczba około 4.000.000 Ofiar pozostaje niepodważalna.
4. Ilość gazu użytego w KL Auschwitz
Bardzo istotnym sprawdzianem ilości ofiar zamordowanych w KL Auschwitz-Birkenau jest ilość użytego gazu – Cyklonu B.
Cyklon B –  to ziemia okrzemkowa nasycona gazem, cyjanowodorem. Gaz ten produkowała firma „Degesch”, a rozprowadzaniem jednokilogramowych puszek gazu zajmowała się firma „Tesch und Stabenow” w Dessau. Do fabryki w Dessau jeździły samochody ciężarowe z obozu w Auschwitz. Potwierdza to kilkadziesiąt zachowanych rozkazów wyjazdu (Fahrbefehl). W latach 1942 i 1943 dostarczono do KL Auschwitz 19.652 Kg tego gazu.
Cyklon B ma postać kryształków i jest jedną z najsilniejszych i najszybciej działających trucizn. Śmierć – po jego zastosowaniu – następuje na skutek wewnętrznego uduszenia; towarzyszą temu: uczucie lęku, zawroty głowy i wymioty.
Do komory gazowej o powierzchni 210 m2 i wymiarach 30 m długości, 7 m szerokości i 2, 4 m wysokości wtłaczano od 2.000 Do 3.000 Osób. Po zaryglowaniu gazoszczelnych drzwi  przez otwory w suficie wrzucano okrzemki trującego gazu, około 6 – 8 kg.
Zatem – jeśli dla zabicia 2.000 Osób wystarczyło 8 kg gazu, to 19.500 Kg mogło uśmiercić ok. 4.875.000 osób.
Zatem liczba 4.875.000 Osób zagazowanych koresponduje z przybliżoną liczbą spalonych: 4.800.000 Osób.
Najwyższa dzienna liczba faktycznie zagazowanych i spalonych została osiągnięta w 1944 roku w czasie akcji zagłady Żydów węgierskich i wyniosła 24.000 Zwłok.
Naocznym świadkiem gazowania ludzi był m.in. więzień KL Auschwitz, Zdzisław Arkuszyński. W swej książce pt. „Prawo do życia” pisze: „Staliśmy w odległości około 5-8 metrów od budynku komory gazowej, gdy nagle usłyszałem łomot. Spojrzałem w tym kierunku… i zdrętwiałem.
Ujrzałem kłębowisko ludzkich zwłok, które wysypały się z komory śmierci. Przypuszczalnie zaczepy wrót lub śruby były słabo zamocowane i puściły; stalowe wrota pod wpływem naporu ludzkich ciał wywróciły się  i na zewnątrz wysypało się kłębowisko ludzkich zwłok. Nie rozsypały się, były silnie ze sobą splecione. Całe były zakrwawione i oblepione odchodami i wymiocinami. Widok był przerażający…”

Ile tupetu, jakim cynikiem można być, aby z rozmiarów tragedii robić targ nad ilością zamordowanych ludzi to nie godziwe to zakrawa na cynizm…
Dla czego media tego tematu nie poruszają zmowa milczenia.
I jeszcze jeden temat. Dla czego alianci nie zbombardowali w Auschwitz krematorium. Oraz dla czego nie powiadomiono Rosjan o lokalizacji obozu koncentracyjnego dopiero o tym dowiedziało się d-ctwo armii radzieckiej w Krakowie.
Auschwitz – zapomniane dowody zbrodni 1/5


p/s
Na dodatek od 26 lat Polskie prawicowe rusofobistyczne władze oraz media robią wszystko, aby jak najmniej pokazywać o wyzwalaniu Polskich ziem przez armie czerwoną wraz z wojskiem POLSKIM. Jednocześnie wchodzi się bez proszenia na salony Niemieckie oferując zmniejszenie ilości zamordowanych w komorach gazowych ludzi przez nazistowskie NIEMCY a podnieść rangę  dla Katynia i wyrobić przeświadczenie ze ta zbrodnia jest nawiesza w wykonaniu Rosjan na POLAKACH .Jest to zbrodnicze działanie ile w was politycy media jest nienawiści a zarazem braku taktu nie mówiąc o wdziecznosci.Głupota polityczna przerasta wyobraźnie.
Znalazłem wypowiedz inter. do pani ambasador w Rosji. dotyczy wypowiedzi MSZ Schetyna: Czołgiem, który rozbił bramę Auschwitz, dowodził Ukrainiec. Powiedziałem prawdę. Bez komentarza.
Pani Ambasador: Witam,
zamieszczam wypowiedź tutaj ponieważ moderatorzy http://www.onet.pl,
http://www.wp.pl nie przepuszcają mojej wypowiedzi czym dają potwierdzenie, że
tylko poprawne politycznie słowa można publikowac na ogólnych portalach
polskich. Wynik tej sondy na onet.pl powinien Pan minister zobaczyć, proszę
Pana mam mniej więcej tyle lat co Pan. Byłem rusyfikowany w szkole,
przeprowadzono na mnie pranie mózgu prasa pokroju Trybuna Ludu, przeszedłem
stan wojenny i proces wyzwolenia Polski i mnie osobiście z rąk lewicowej
władzy, doświadczyłem dzikiej prywatyzacji i okradania majątku publicznego
przez ludzi mieniących się symbolami Solidarności. Pomimo, że trakowaliśmu
Rosjan jako okupantów przez tyle lat nie straciłem do nich szacunku jako do
narodu, nie rządzących. I dziś muszę Panu powiedzieć, że nigdy w życiu nie
sądziłem, że polityka polska upadnie tak nisko, że w 70 rocznicę wyzwolenia
obozu nie wystosować do Rosjan zaproszenia a szczytem politycznego chamstwa
były Pańskie słowa wypowiedziane wczoraj w radio. Powiem panu tak: Tak się nie
godzi postępować bo gówniarze siedzący na trzepaku pod blokiem zachowują się
mądrzej niż Pan. Honorowy człowiek jak palnie gafę przeprasza a przeprasza
dlatego żeby pokazać, że jest dorosłym człowiekiem ale Pan dalej brnie w to
gówno które Pan naważył i nie widzi swojego błędu. Internet polski czyli Polacy
aż kipią z oburzenia po Pańskich słowach a Pan nic sobie z tego nie robi co dla
mnie 
.
Ostatni etap – 1947 1/10


1 komentarz:

  1. Dwa filmy -Ostatni etap – 1947 1/10 zostały usunięte //cenzura /

    OdpowiedzUsuń

OPAMIĘTANIA POLSKO

OPAMIĘTANIA POLSKO –nic was rodacy nie nauczyła historia …100 lecie niepodległości podzieleni zwaśnieni .Jeden mały złośliwy człowiek ...